Bảng giá

MT
448.000.000 VNĐ
CVT
522.000.000 VNĐ
Đã bao gồm giá VAT (10%) và CD 5.500.000 VNĐ hoặc DVD 11.000.000 VNĐ
MT Eco
462.000.000 VNĐ
MT
492.000.000 VNĐ
CVT
541.000.000 VNĐ
Đã bao gồm giá VAT (10%) và CD 5.500.000 VNĐ hoặc DVD 11.000.000 VNĐ
2.0 STD
975.000.000 VNĐ
2.0 CVT
1.123.000.000 VNĐ
2.4 CVT
1.275.000.000 VNĐ
D 4X2 MT
804.000.000 VNĐ
G 4X2 AT
982.000.000 VNĐ
Đã bao gồm giá VAT (10%) và CD 5.500.000 VNĐ hoặc DVD 15.000.000 VNĐ

All New Pajero Sport

Chi tiết sản phẩm
GASOLINE 4X4 AT STD
1.250.000.000 VNĐ
GASOLINE 4X2 AT
1.355.000.000 VNĐ
GASOLINE 4X4 AT
1.538.000.000 VNĐ
Đã bao gồm giá VAT (10%)
4X2 MT
596.000.000 VNĐ
4X2 AT
626.000.000 VNĐ
4X4 MT
686.000.000 VNĐ
4X2 AT MIVEC
700.000.000 VNĐ
4X4 AT MIVEC
785.000.000 VNĐ
Đã bao gồm giá VAT (10%) và CD 5.500.000 VNĐ