Bảng giá

MT
448.000.000 VNĐ
CVT
522.000.000 VNĐ
Đã bao gồm giá VAT (10%) và CD 5.500.000 VNĐ hoặc DVD 11.000.000 VNĐ
MT
492.000.000 VNĐ
CVT
541.000.000 VNĐ
Đã bao gồm giá VAT (10%) và CD 5.500.000 VNĐ hoặc DVD 11.000.000 VNĐ
2.0 STD
975.000.000 VNĐ
2.0 CVT
1.123.000.000 VNĐ
2.4 CVT
1.275.000.000 VNĐ
D 4X2 MT
804.000.000 VNĐ
G 4X2 AT
982.000.000 VNĐ
Đã bao gồm giá VAT (10%) và CD 5.500.000 VNĐ hoặc DVD 15.000.000 VNĐ

All New Pajero Sport

Chi tiết sản phẩm
GASOLINE 4X2 AT
1.355.000.000 VNĐ
GASOLINE 4X4 AT
1.538.000.000 VNĐ
Đã bao gồm giá VAT (10%)
4X2 MT
596.000.000 VNĐ
4X2 AT
630.000.000 VNĐ
4X4 MT
690.000.000 VNĐ
4X2 AT MIVEC
700.000.000 VNĐ
4X4 AT MIVEC
785.000.000 VNĐ
Đã bao gồm giá VAT (10%) và CD 5.500.000 VNĐ