Đại lý Mitsubishi Motors

Đánh dấu hành trình mới, MMV tiếp tục nâng cấp và mở rộng hệ thống đại lý nhằm nâng cao sự hài lòng của khách hàng.

{:vi}Mitsubishi Trung Thượng (Hoài Đức)

{:vi}

Mitsubishi Trung Thượng

 • Phòng trưng bày mới
 • Địa điểm: Thành phố Hà Nội
 • Khai trương: tháng 3/2017
Mitsubishi An Dân (Q. Long Biên)

Mitsubishi An Dân

 • Phòng trưng bày & xưởng DV mới
 • Địa điểm: Thành phố Hà Nội
 • Khai trương: tháng 5/2017
Mitsubishi Hanoi Auto–CN Phú Thọ

Mitsubishi Hanoi Auto–CN Phú Thọ

 • Đại lý 3S mới
 • Địa điểm: Thành Phố Phú Thọ
 • Khai trương 2017
Mitsubishi Ô Tô Bắc Ninh

Mitsubishi Bắc Ninh

 • Đại lý 3S mới
 • Địa điểm: Thành phố Bắc Ninh
 • Khai trương: tháng 3/2017
Mitsubishi Kim Liên

Mitsubishi Kim Liên Quảng Bình

 • Đại lý 3S mới
 • Địa điểm: Thành phố Đồng Hới
 • Khai trương 2017
Mitsubishi Auto Quy Nhơn

Mitsubishi Auto Quy Nhơn

 • Đại lý 3S mới
 • Địa điểm: Thành phố Quy Nhơn
 • Khai trương 2017