Đại lý Mitsubishi Motors

Đánh dấu hành trình mới, MMV tiếp tục nâng cấp và mở rộng hệ thống đại lý nhằm nâng cao sự hài lòng của khách hàng.

Mitsubishi Trung Thượng

Mitsubishi Trung Thượng

 • Phòng trưng bày mới
 • Địa điểm: Thành phố Hà Nội
 • Khai trương: tháng 3/2017
Mitsubishi An Dân

Mitsubishi An Dân

 • Phòng trưng bày & xưởng DV mới
 • Địa điểm: Thành phố Hà Nội
 • Khai trương: tháng 5/2017
Mitsubishi Hanoi Auto–CN Phú Thọ

Mitsubishi Hanoi Auto–CN Phú Thọ

 • Đại lý 3S mới
 • Địa điểm: Thành Phố Phú Thọ
 • Khai trương: tháng 4/2017
Mitsubishi Bắc Ninh

Mitsubishi Bắc Ninh

 • Đại lý 3S mới
 • Địa điểm: Thành phố Bắc Ninh
 • Khai trương: tháng 3/2017
Mitsubishi Kim Liên Quảng Bình

Mitsubishi Kim Liên Quảng Bình

 • Đại lý 3S mới
 • Địa điểm: Thành phố Đồng Hới
 • Khai trương: tháng 6/2017
Mitsubishi Auto Quy Nhơn

Mitsubishi Auto Quy Nhơn

 • Đại lý 3S mới
 • Địa điểm: Thành phố Quy Nhơn
 • Khai trương: tháng 5/2017
Mitsubishi Bình Dương

Mitsubishi Bình Dương

 • Đại lý 3S mới
 • Địa điểm: Thành phố Bình Dương
 • Khai trương: tháng 6/2017
Các đối tác mong muốn trở thành đại lý Mitsubishi Motors, vui lòng liên lạc:

Anh Trần Quang Vinh - Phòng Phát Triển Đại Lý

Điện thoại: 0908.333.663

Email: vinh-tranquang@mitsubishi-motors.com.vn