Đăng ký mở Đại lý

Cùng với hành trình mới, Mitsubishi Motors Việt Nam tiếp tục nâng cấp và mở rộng mạng lưới hệ thống Đại lý. Chúng tôi chào đón các Đối tác trở thành Đại lý ô tô Mitsubishi. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thông tin: Mr. Trần Quang Vinh - Phòng Phát Triển Đại Lý, Điện thoại: 0908.333.663. Hoặc điền thông tin vào bảng dưới đây:
Chọn khu vực mở đại lý

Vui lòng chọn tỉnh / thành

Vui lòng chọn quận / huyện

Vui lòng nhập tên

Vui lòng nhập email

Email chưa hợp lệ

Vui lòng nhập SĐT

SĐT chưa hợp lệ