Mitsubishi Motors Vietnam

Header

Tra cứu các hạng mục bảo dưỡng

Chọn mẫu xe

Để giữ cho xe luôn trong điều kiện hoạt động tốt nhất, Mitsubishi Motors Việt Nam khuyến nghị nên bảo dưỡng xe định kỳ mỗi  5.000km  hoặc  3 tháng sử dụng  tùy theo điều kiện nào đến trước.

Bạn Đã Sẵn Sàng Trải Nghiệm Cùng Mitsubishi Motors Việt Nam?

Lựa chọn thanh dịch vụ bên dưới hoặc liên hệ nhà phân phối gần nhất để tìm hiểu thêm thông tin về: