Mitsubishi Motors Vietnam

Header

  1. Mẫu xe
  2. Phiên bản
Cấu hình xe
  1. Màu xe
  2. Vật liệu
  3. Tóm tắt

Chọn phiên bản của bạn

*Lưu ý: Hình ảnh và màu sắc có thể khác với thực tế. Vui lòng liên hệ Nhà phân phối Mitsubishi gần nhất để biết thêm chi tiết.

Chọn màu xe

*Lưu ý: Hình ảnh và màu sắc có thể khác với thực tế. Vui lòng liên hệ Nhà phân phối Mitsubishi gần nhất để biết thêm chi tiết.

Chọn vật liệu

*Lưu ý: Hình ảnh và màu sắc có thể khác với thực tế. Vui lòng liên hệ Nhà phân phối Mitsubishi gần nhất để biết thêm chi tiết.

*Lưu ý: Hình ảnh và màu sắc có thể khác với thực tế. Vui lòng liên hệ Nhà phân phối Mitsubishi gần nhất để biết thêm chi tiết.

Your Outlander Phev

Liên hệ với Nhà phân phối hoặc đặt lịch lái thử để thử xe mới của bạn.

Tóm tắt

OUTLANDER PHEV  |  GT-Premium VND

Cấu hình của bạn

VND

Lưu hoặc chia sẻ cấu hình của bạn bằng cách sao chép liên kết bên dưới:

Thay đổi

Tùy chỉnh của bạn

White Diamond700,000
Black0