Mitsubishi Motors Vietnam

Header

Phụ kiện Pajero Sport

Phụ kiện ngoại thất

ỐP CẢN TRƯỚC

Giá bán lẻ: 3.412.000 VNĐ

ỐP CẢN SAU

Giá bán lẻ: 3.045.000 VNĐ

ỐP VÈ TỐI MÀU

Giá bán lẻ: 9.589.000 VNĐ

LOGO PAJERO SPORT TRÊN CAPO

Giá bán lẻ: 1.309.000 VNĐ

Bạn Đã Sẵn Sàng Trải Nghiệm Cùng Mitsubishi Motors Việt Nam?

Lựa chọn thanh dịch vụ bên dưới hoặc liên hệ nhà phân phối gần nhất để tìm hiểu thêm thông tin