Mitsubishi Motors Vietnam

Header

Tuyển dụng

Thứ 6, 26 Tháng tám 2022

TUYỂN DỤNG: DEALER MARKETING STAFF

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh
Ví trí: Nhân viên

Chi tiết
Thứ 6, 26 Tháng tám 2022

TUYỂN DỤNG: SALES TRAINING EXECUTIVE

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh
Ví trí: Nhân viên

Chi tiết
Thứ 6, 26 Tháng tám 2022

TUYỂN DỤNG: SALES PLANNING STAFF

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh
Ví trí: Nhân viên

Chi tiết
Thứ 6, 26 Tháng tám 2022

TUYỂN DỤNG: CUSTOMER SATISFACTION MANAGEMENT STAFF

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh
Ví trí: Nhân viên

Chi tiết
Thứ 2, 15 Tháng tám 2022

TUYỂN DỤNG: PROCUREMENT STAFF

Địa điểm làm việc: Bình Dương
Ví trí: Nhân viên

Chi tiết
Thứ 5, 14 Tháng bảy 2022

TUYỂN DỤNG: PRODUCT PLANNING STAFF

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh
Ví trí: Nhân viên

Chi tiết