Mitsubishi Motors Vietnam

Header

Tuyển dụng

Thứ 5, 14 Tháng bảy 2022

TUYỂN DỤNG: GENERAL AFFAIRS SENIOR EXECUTIVE

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh
Vị trí: Nhân viên

Chi tiết
Thứ 5, 14 Tháng bảy 2022

TUYỂN DỤNG: SERVICE TRAINING SENIOR EXECUTIVE

Địa điểm làm việc: Bình Dương
Vị trí: Nhân viên

Chi tiết
Thứ 5, 14 Tháng bảy 2022

TUYỂN DỤNG: FIELD SALES STAFF

Địa điểm làm việc: Hà Nội
Vị trí: Nhân viên

Chi tiết
Thứ 5, 14 Tháng bảy 2022

TUYỂN DỤNG: AREA MANAGEMENT STAFF

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh & Hà Nội
Vị trí: Nhân viên

Chi tiết
Trang trước